Rivista di Archeologia vol. XXI - 1996

  • Anno di edizione: 1996 - 18 articoli

Indice

Asher Ovadiah;Yehudit Turnehim

The female figure in the dionysiac mosaic at Sepphoris (pp. 107-116)